ระเบียบการใช้บริการห้องพัก

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านปฎิบัติ กฎระเบียบระหว่างเข้าพักดังนี้

  1. ยื่นบัตรประชาชนและ กรอกประวัติในใบลงทะเบียนการเข้าพักครบถ้วนก่อนเข้าพัก
  2. ห้องพัก Deluxe/Superior พักได้ 2ท่าน/ห้อง ในกรณีมีบุคคลอื่นเพิ่มเติมต้องชำระค่าเตียงเสริมในราคา 300 มีบริการอาหารเช้า
  3. เช็คอินเวลา14.00 น.เช็คเอาท์12.00 น. ของวันถัดไป หากเช็คเอาท์ช่วงเวลา12.00 น.-18.00น. ทางโรงแรมคิดค่าบริการเพิ่ม 50% ของราคาห้องพักหากเช็คเอาท์หลัง 18.00 น. คิดค่าบริการ 100%
  4. ห้ามประกอบอาหารภายในห้องพักและภายในบริเวณโรงแรม
  5. ทางโรงแรมไม่อนุญาต ให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆเข้าพัก
  6. ห้ามส่งเสียงดังยามวิกาลหลัง 22.00 น. อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญ
  7. ห้องพักของเราเป็นห้องปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพักหากมีการละเมิดระเบียบการใช้บริการห้องพักข้อใดข้อหนึ่งทางโรงแรมจะขอใช้สิทธิ์ในการยกเลิกการพักของท่าน ณ เวลานั้นทันที